Vergelijk en advies tools

Vergelijkingstools zorgverzekering op maat

Voor advisering en het maken van vergelijkingen tussen zorgverzekeringen heeft zorgweb verschillende handige hulpmiddelen in huis. Van relatief eenvoudige vergelijkingstools met een eigen look & feel tot complexe adviesflows om consumenten advies te geven over welke (collectieve) zorgpolis het best bij hen past. Ook de contractering van zorgaanbieders en hun kwaliteit kan worden meegewogen. Polisaanvragen worden automatisch ingediend bij de verzekeraar. Ook is er een prolongatiecheck beschikbaar, waarmee klantwensen voor een nieuwe zorgpolis vroegtijdig verzameld kunnen worden.

zorgweb verzamelt en bundelt continu gegevens over kwaliteit, toegang en financiering van zorg in eigen databases. Een belangrijk deel hiervan is de polis-informatie van alle zorgverzekeringen in Nederland. Onze vergelijkbare data wordt gecontroleerd door de verzekeraars. Zo zijn onze afnemers altijd verzekerd van betrouwbare, kwalitatieve en objectieve informatie. Deze kwalitatieve informatie kunnen wij op zeer verschillende manieren ontsluiten, afgestemd op de wens van afnemers. Vaak zijn het maatwerk applicaties, waarvan de kwaliteit wordt geborgd door onze kennis en jarenlange ervaring.

Prolongatiecheck

Met de prolongatiecheck kunnen wensen voor een nieuwe zorgverzekering het hele jaar verzameld worden. Daardoor kunnen adviseurs klantwensen inventariseren nog voor de nieuwste informatie over zorgverzekeringen beschikbaar is. De gezinssituatie en dekkingsvoorkeuren van een consument worden opgeslagen. Zodra de nieuwe voorwaarden en premies beschikbaar zijn, krijgen klanten automatisch een gepersonaliseerde e-mail met een link naar een adviesapplicatie. Daarin is al hun bekende informatie al ingevuld, zodat er direct advies op maat klaarstaat. Ook de aanvraag voor een nieuwe verzekering wordt automatisch ingediend bij de betreffende verzekeraar (Z-connect).

Kortingen zorgverzekeraars

Aanbieders van zorgverzekeringen kunnen hun kortingsaanbod invoeren in een speciale applicatie (Z-korting). Deze worden direct gebruikt in de applicatie voor hun klanten.

Wie gebruiken het?

Dit zijn vooral:

  • Vergelijkingssites
  • Zorgverzekeraars
  • Intermediairs

Zij gebruiken de vergelijk- en adviestools om vergelijkingen mogelijk te maken tussen polissen en het aanbod van (hun) zorgverzekeringen transparant te maken.

Welke zorgdata?

Het gaat om gegevens van alle reguliere zorgpolissen over:

  • De dekking per polis (uitgesplitst op meer dan 750 kostensoorten)
  • Polisteksten: uniform samengevat en de originele tekst
  • Inclusief poliswaardering (onafhankelijke systematiek)
  • Premiegegevens
  • Acceptatiecriteria van zorgverzekeraars
  • Zorgaanbieders en contractering
  • Kwaliteit van zorgaanbieders, objectief (gemeten) en subjectief (reviews)

Vergelijkingstools in de praktijk

Bekijk hier hoe Nedasco onze advies- en vergelijkingstools benut.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van Z-select? Neem dan contact op met: Peter Zuidhof, peter.zuidhof@zorgweb.nl.