Over zorgweb

Toonaangevend in ontsluiting van zorgdata

zorgweb schept sinds 2000 duidelijkheid over financiering, kwaliteit en toegankelijkheid van zorg door data hierover gebruiksvriendelijk te ontsluiten. Hiervoor verzamelen, koppelen, verrijken en waarderen wij zorgdata uit eigen en externe bronnen. Met kwalitatieve zorginformatie helpen wij professionals en consumenten om afgewogen keuzes te maken. Wij doen dat onder andere voor de Rijksoverheid, toezichthouders, verzekeraars, intermediairs, zorgaanbieders en via vergelijkingssites, gemeenten en woningcorporaties voor consumenten.

In de beginjaren was onze zorginformatie vooral bedoeld voor het vergelijken van zorgverzekeringen (dekking en premie). Vanaf 2010 is de aandacht ook uitgebreid naar andere bronnen van financiering en de kwaliteit en contractering van zorg.

Onze Visie

Onafhankelijk kennispartner

Zorgaanbieders, overheden, verzekeraars en consumenten hebben steeds grotere behoefte aan kwalitatieve en objectieve zorginformatie om snel overzicht te krijgen en doelgerichte keuzes te maken. zorgweb voorziet in die behoefte door als zelfstandig en onafhankelijk specialist continu relevante data te verzamelen, verrijken en ontsluiten. Onze onafhankelijkheid is gewaarborgd omdat wij een autonome rol kiezen als leverancier van zorgdata en adviseur bij zorgvraagstukken.

Als kennispartner leveren wij zorgdata en adviseren wij over het gebruik en de verrijking van data voor het oplossen van vraagstukken. Daarvoor gaan wij in gesprek met opdrachtgevers over beschikbare informatie en de bundeling met andere bronnen. Zo fungeren wij als kennispartner en scheppen wij duidelijkheid in zorgdata en het gebruik ervan.

De zorgdriehoek

Er is veel interactie tussen alle spelers in de zorgdriehoek (consumenten, zorgaanbieders en financiers) en andere betrokkenen, zoals overheden en woningcorporaties. Hun interactie en vraagstukken vormen het werkgebied van zorgweb. Hierover verzamelen wij continu data om die doelgericht te ontsluiten voor professionals en (indirect) consumenten.

Onze Historie

Specialist in zorgdata en analyse sinds 2000

Sinds het jaar 2000 bepalen de grote veranderingen in het zorglandschap de groeiende behoefte aan transparante zorgdata. De ontwikkeling van zorgweb tot autoriteit op dit gebied, is direct gekoppeld aan deze wettelijke en maatschappelijke veranderingen.

 • Oprichting ZORGWEB

  In de tijd van ‘het ziekenfonds’ is zorgweb opgericht, vooruitlopend op grote veranderingen in de zorgverzekeringsmarkt. Meer keuzevrijheid door marktwerking vereisen transparantie en betrouwbare en vergelijkbare zorginformatie.

 • Samenwerking met vergelijkingssites en gemeenten

  Vooral zij benutten in de beginjaren zorginformatie van zorgweb.

 • Meer verzekeraars en vergelijkgedrag

  Er komen meer verzekeraars op de markt. Consumenten vergelijken polissen. Verzekeraars moeten strategisch nadenken over voorwaarden en vergoedingen. Hierdoor groeit de vraag naar transparantie.

 • Introductie Zorgverzekeringswet

  Met de introductie van de basisverzekering en meer keuzevrijheid (collectief verzekeren, eigen risico) groeit het aantal overstappers én de vraag naar transparante, betrouwbare en vergelijkbare verzekeringsinformatie.

 • Groei en verbreding

  Het aantal klanten van zorgweb groeit hard: vergelijkingssites, verzekeraars, intermediairs, brancheorganisaties en volmachten benutten onze zorginformatie. Naast ruwe dataselecties gaat zorgweb applicaties leveren voor analyses en vergelijkingen.

 • Groei overstapdata & tools

  De hoeveelheid vergelijkingsdata groeit. Zorgweb levert informatie aan steeds meer verschillende partijen, nu ook via applicaties. De focus ligt vooral (nog) op het vergelijken van verzekeringen.

 • Integratie met systemen verzekeraars

  Zorgweb vereenvoudigt werkprocessen van verzekeraars door polisaanvragen (via vergelijkingssites) automatisch uit te wisselen met de systemen van verzekeraars.

 • Lancering webservices

  Door introductie van webservices krijgen afnemers van zorgweb grote vrijheid bij het ontsluiten van zorginformatie via eigen kanalen.

 • Financieringsinformatie voor zorgaanbieders

  Door groeiende vraag bij zorgaanbieders gaat zorgweb hen extra faciliteren met informatie over de financiering van zorg.

 • Extra zorgdata

  Andere financiering van zorg (fiscaal en via gemeenten) vereist extra zorgdata. zorgweb gaat bredere informatie ontsluiten over kwaliteit (objectief en subjectief), financiering van zorg en toegang tot zorg (o.a. contracten tussen verzekeraars en zorgaanbieders).

 • Zorgdata naar nieuwe doelgroepen: gemeenten en woningcorporaties

  De brede ontsluiting van informatie over financiering, toegang en kwaliteit van zorg wordt verder geïntensiveerd, o.a. naar nieuwe doelgroepen zoals: gemeenten en woningcorporaties.

 • Extra zorgdata: medicijnen

  zorgweb ontsluit data over medicijnen: van geregistreerde en homeopathische geneesmiddelen, tot zelfzorgproducten en zorgproducten bij apotheken en zorginstellingen.

 • De VoorzieningenWijzer

  Zorgweb lanceert in meer dan tien regio’s De VoorzieningenWijzer, waarmee consumenten door persoonlijk advies geld besparen op zorg, energie en belastinguitgaven. Daarbij kunnen ook toeslagen en regelingen (voor minima) beter worden benut. Hiervoor wordt samengewerkt met woningcorporaties en gemeenten.

 • De VoorzieningenWijzer wordt in steeds meer regio's ingezet

  De maatschappelijke partners kiezen er daarbij vaak voor om de aanpak in te bedden in de bestaande samenwerking rond preventie van armoede en schulden. Assen is de eerste gemeente die kiest voor een licentie op De VoorzieningenWijzer en de uitvoering lokaal belegt bij medewerkers van het werkplein, de woningcorporatie, de GKB en de welzijnsorganisatie. Door in die samenwerking gebruik te maken van bestaande contactmomenten worden steeds meer inwoners bereikt.

 • Extra zorgdata: inzicht in toegang GGZ en Alternatieve genezers

  zorgweb ontsluit gegevens over de toegankelijkheid van GGZ aanbieders en Alternatieve genezers. Per verzekeraar wordt inzicht gegeven bij welke zorgaanbieder je terecht kan en onder welke voorwaarden.

 • De VoorzieningenWijzer gaat opschalen met hulp van SchuldenlabNL

  Op 2 juni is De VoorzieningenWijzer officieel door SchuldenlabNL opgenomen als een lokaal beproefd en effectief instrument om te zorgen dat mensen daadwerkelijk een beroep doen op voorzieningen waar ze recht op hebben.

 • Samenwerking NSR en De VoorzieningenWijzer

  De VoorzieningenWijzer is een belangrijke oplossing binnen de Nederlandse Schuldhulproute (NSR). We werken samen om de onzichtbare groep mensen met geld- en schuldzorgen in een vroeg stadium te vinden (NSR) en te helpen (DVW).