zorgweb maakt zorgdata inzichtelijk

Zodat professionals en consumenten gerichte keuzes kunnen maken.

Wij maken zorgdata vergelijkbaar en gebruiksvriendelijk

zorgweb verzamelt, koppelt en bewerkt zorgdata en maakt deze informatie vergelijkbaar en toegankelijk. Dit is gericht op:

 • Icoon financiering van zorg Icoon financiering van zorg

  Financiering
  van zorg

 • Toegang tot zorg Icoon toegang tot zorg

  Toegang
  tot zorg

 • Icoon kwaliteit Icoon kwaliteit van zorg

  Kwaliteit
  van zorg

Hoe benutten klanten onze informatie?

Bekijk hun cases

Ons doel

zorgweb maakt de zorgsector transparant en helpt zorgvraagstukken oplossen door het onafhankelijk ontsluiten van informatie over financiering, kwaliteit en toegankelijkheid van zorg.

Wij doen dit voor alle betrokkenen, zoals: overheden, verzekeraars, zorgaanbieders en consumenten (indirect). Wij helpen hen met advies over gebruik en verrijking van zorgdata en verzamelen dit uit diverse bronnen. Daarna zorgen wij dat de vereiste zorginformatie op het juiste moment volledig, vergelijkbaar en begrijpelijk toegankelijk is. Daardoor kunnen professionals en consumenten gerichte keuzes maken.

Meer over zorgweb
Zorgdriehoek Beeld van de verhoudingen tussen financiers, zorgaanbieders en consumenten in de zorg Consumenten Financier Zorgaanbieders

Sectoren en klanten

Onze informatie wordt benut door verschillende partijen en klanten zoals:

 • Icon vergelijkingswebsites Icoon horende bij de vergelijkingssites klanten van Zorgweb
  Vergelijkingssites
 • Icoon intermediairs Icoon horende bij intermediairs op het gebied van zorg
  Intermediairs
 • Icon zorgverzekeraars Icoon horende bij de verzekeraars klanten van Zorgweb
  Verzekeraars
 • Icoon overheid Icoon horende bij overheid
  Overheid
 • Icoon zorgaanbieders Icoon horende bij de zorgaanbieders klanten van Zorgweb
  Zorgaanbieders

Resultaat

Naast het gebruik van onze data en diensten door professionals benutten jaarlijks miljoenen consumenten onze informatie over verzekeringen en zorgaanbieders. Zij kunnen daardoor weloverwogen beslissingen nemen. Dankzij onze zorginformatie weten zij:

 • Icoon oog horende bij financiering van zorg

  Welke mogelijkheden er zijn voor de financiering van hun zorgbehoeften.

 • Icoon aanbod zorgaanbieders Icoon horende bij het aanbod van zorgaanbieders

  Bij welke zorgaanbieder zij terechtkunnen en wat de financiële consequenties zijn.

 • Icoon kwaliteitsverschillen Icoon horende bij kwaliteitsverschillen

  Welke kwaliteitsverschillen er zijn tussen zorgaanbieders.

Zorgdata in de praktijk

Bijbetalingsrisico zorgverzekeringen snel in beeld

Het combineren van data biedt allerlei nieuwe mogelijkheden. Een voorbeeld: Bij het kiezen van een zorgverzekering wordt vaak aangenomen dat bij restitutiepolissen er geen risico bestaat op bijbetalen en bij naturapolissen wel. Het combineren van data maakt het mogelijk om het premievoordeel van een polis met selectieve contractering af te wegen ten opzichte van het risico op bijbetalen. Het feitelijke risico op bijbetalen is afhankelijk van de contracteergraad in de regio van de verzekerde én van de hoogte van de vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg. Met deze informatie kan een verzekerde een afweging maken of het premievoordeel van een bepaalde polis opweegt tegen een (mogelijk) verhoogd risico op bijbetalen.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van het combineren van data? Neem dan contact op met zorgweb.

Bijbetalingsrisico

 • Selectief €99,-

  • Landelijk

  • Regionaal

 • Natura €110,-

  • Landelijk

  • Regionaal

 • Restitutie €119,-

  • Landelijk

  • Regionaal

Zorgverlener

Postcode