Z-analyse

Zorgverzekeringen diepgaand vergelijken en analyseren

Z-analyse is een krachtig hulpmiddel voor professionals die data over financiering, kwaliteit en toegang tot zorg willen analyseren en vergelijken. Met deze applicatie kunnen klanten van zorgweb gegevens over alle zorgverzekeringen in Nederland inzien en vergelijken. Dat is bijvoorbeeld waardevol voor benchmarking, productontwikkeling of diepgaand advies van helpdeskmedewerkers.

ZORGWEB verzamelt en bundelt continu gegevens over zorgpolissen, kosten, dekkingen, contractering van zorgaanbieders en bijvoorbeeld beschikbaarheid van medicijnen (geregistreerd, homeopathisch, zelfzorgproducten en de financiële consequenties van het gebruik) in eigen databases. Wij verwerken, verrijken en waarderen deze data en laten de uitkomsten controleren door de verzekeraars. Zo zijn onze afnemers altijd verzekerd van betrouwbare, kwalitatieve en objectieve informatie.

De informatie kan op verschillende manieren worden ontsloten bij afnemers. Bijvoorbeeld met Z-select of een webservice voor het vergelijken van zorgverzekeringen of geven van advies hierover. Voor extra inzichten en analyses is Z-analyse beschikbaar. Hiermee kunnen op verschillende niveaus diepgaande analyses worden uitgevoerd. Dat is niet alleen waardevol voor productontwikkeling en benchmarking, maar bijvoorbeeld ook voor helpdeskmedewerkers. Vooral omdat Z-analyse complexe verzekeringsinformatie laagdrempelig toegankelijk en inzichtelijk maakt.

Wie gebruiken Z-analyse?

Dit zijn vooral:

  • Verzekeraars (productontwikkeling en klantcontact)
  • Intermediairs
  • Vergelijkingssites

Welke zorgdata?

Het gaat om gegevens van alle reguliere zorgpolissen over:

  • De dekking per polis (uitgesplitst op meer dan 750 kostensoorten)
  • Polisteksten: uniform samengevat en de originele tekst
  • Inclusief poliswaardering (onafhankelijke systematiek)
  • Premiegegevens
  • Acceptatiecriteria van zorgverzekeraars
  • Zorgaanbieders en contractering
  • Kwaliteit van zorgaanbieders, objectief (gemeten) en subjectief (reviews)

Meer weten?

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van Z-select? Neem dan contact op met: Peter Zuidhof, peter.zuidhof@zorgweb.nl.